Handelsbetingelser, behandling

Generelle betingelser

Ved bookingen af en behandlingstid hos LasseKvist.dk bekræfter du at have læst og accepteret nedenstående handelsbetingelser.

Ved brud på en eller flere af handelsbetingelserne ophører arbejdet øjeblikkeligt, og den fulde betaling for tiden opkræves.

Proceduren for bestilling og gennemførsel af en behandling

 1. Du bestiller en tid i det online bookingsystem, ved at:
  • Vælge et tema i listen.
  • Vælge en ledig tid der passer dig.
  • Indtaste dine kontaktoplysninger.
 2. Du modtager en bekræftelse for bookingen via mail.
 3. Dagen før vores aftale modtager du en påmindelse via mail og SMS.
 4. På dagen møder du op til behandlingen.
 5. Efter behandlingen modtager du din kvittering via e-mail.
 6. Du kan altid logge ind i bookingsystemet og se dine aftale, og frem til 24 timer før en aftale, kan du ændre eller aflyse den i det online bookingsystem.

1. Bestilling

 • Du kan booke en behandlingstid hos Lasse Kvist i det online bookingsystem
 • Tiden er først booket når du har modtaget en bekræftelse via mail eller SMS herom. Du modtager ligeledes en SMS dagen før din tid.
 • Tiden skal altid bookes i den modtagne klients navn.
 • Er klienten 15 år eller under, kan tidsbestillingen kun ske ved forudgående samtale via telefon eller e-mail.

2. Behandlingstemaer og oplysninger

 • Ved bookingen af en tid oplyses navn og kontaktoplysninger på den person, der skal modtage behandlingen.
  Det er væsentligt at være præcis og ærlig om temaet, som skal arbejdes med, og at personen, som skal modtage behandlingen, er bekendt med bookingen af tiden.
 • Lasse Kvist forbeholder sig retten til at afvise et tema, hvis han ikke etisk kan stå inde for det.
 • Du er som klient forpligtet til at oplyse hvis du er diagnosticeret med, eller har mistanke om at lide af, en svær psykisk lidelse, f.eks. skizofreni o.l., forud for tidsbestillingen, da disse kan være uforenelige med en hypnosebehandling.
 • Skulle bestilleren tilbageholde informationer om diagnoser, ligger ansvaret for eventuelle følgeskader udelukkende ved bestilleren.

2.1. Lasse Kvist laver ikke behandlinger:

 • På personer med svære psykiske lidelser, så som skizofreni, personlighedsspaltning eller selvmordstanker.
 • På personer, som er i gang med et behandlingsforløb hos en anden behandler (Psykolog, psykiater, hypnoterapeut o.l.).
 • På personer, som er psykisk udviklingshæmmede.
 • På personer, som har været uærlige om temaet der skal arbejdes med.
 • På personer der er påvirket af alkohol, stoffer eller lignende.
 • På personer, som ikke selv ønsker behandlingen.
 • Af spirituel eller åndelig karakter.
 • Som helt fjerner kroppens naturlige advarselssignaler.
 • Som har til hensigt at indskrænker andres frie vilje.
 • Som har til hensigt at styrke sexlysten hos dig selv eller andre.

3. Betaling

 • Betalingen sker før behandlingen påbegyndes, og kan ske kontant (det aftalte beløb) eller via MobilePay. Der kan desværre IKKE betales med kort.
 • Hypnose er et effektivt redskab, der hjælper med at skabe forandring her og nu, såfremt du som klient er klar til forandringen. Prisen for en behandling er for tiden, ikke for resultatet.

4. Klinikken og sikkerhed

 • Behandlingen foregår i klinikken på Ågade 14, 1. sal, 7800 Skive (Medmindre andet er aftalt på forhånd).
  • Der er masser af gratis parkering ved Sønder Centret, men HUSK AT STILLE P-SKIVEN!
 • Der er mulighed for at vente i opgangen, men af hensyn til klienten med tiden før dig, vil jeg bede dig om tidligst at komme 10 minutter før din tid.
 • Klinikken ligger på 1. sal, og der er inden elevator, og jeg kan derfor ikke tage imod kørestolsbrugere og legende.
 • Af sikkerhedshensyn lyd- eller videooptages alle sessioner. Optagelserne behandles som beskrevet i databeskyttelsespolitikken. Optagelserne vil ikke blive offentliggjorte, og kan ikke kræves udleveret af klienten.

5. Behandlingen

 • En behandling er ofte en privat sag, og derfor sker behandlingen altid én til én.

5.1. Ansvarsfraskrivelse

 • Hypnose er et effektivt redskab, der hjælper med at skabe forandring her og nu, dog afhænger resultatet af klientens ønske om denne forandring og vilje til at implementere de nye strategier.
 • Lasse Kvist er ikke ansvarlig for resultatet af sessionen, og prisen for tidsforbruget, ikke resultatet.
 • Lasse Kvist er ikke ansvarlig for eventuelle eftervirkninger forårsaget af skjulte ikke diagnosticerede psykiske lidelser.
 • Lasse Kvist er ikke ansvarlig for eventuelle eftervirkninger forårsaget af uærlighed i de oplysningerne afgivet ved tidsbestillingen.
 • Efter en session kan man være en smule træt, og det er den enkelte klients eget ansvar, at bedømme om denne er i stand til forsvarligt at føre et køretøj.
 • En session hos en behandler der henvist til på siden, er en sag mellem dig og den pågældende behandler. Lasse Kvist står udelukkende for at skabe kontakten via link til behandlerens hjemmeside.

6. Forsinkelser, aflysninger og afbud

 • Skulle du af en eller anden grund være forhindret i at komme til den bestilte tid, skal du kontakte Lasse Kvist hurtigst muligt, og senest 2 timer før din tid.
 • Er du forsinket mere en 10 min., betragtes det som en udeblivelse. Tiden aflyses og den fulde betaling opkræves.
 • Afbud kan ske via opkald på 29899123 (nummeret modtager IKKE SMS) eller mail til Terapi@lassekvist.dk
 • Ved for sent afbud eller udeblivelse, opkræves betalingen for tiden.
 • Du kan altid se, ændre eller aflyse din tid ved at logge ind i bookingsystemet på hjemmesiden (Er der mindre end 24 timer til din aftale, kan den ikke ændres via bookingsystemet)

7. COVID-19

 • Behandlinger hos LasseKvist.dk sker i henhold til myndighedernes gældende regler og anvisninger.
 • Du skal aflyse din tid hurtigst muligt, og senest 2 timer før din tid, hvis:
  • Du er det mindste syg.
  • Har mistanke om at være smittebærer.
  • Har været i kontakt med en syg.
  • Du eller en i din umiddelbare omgangskreds er smittet eller venter på svar på en test.
  • Har opholdt dig i en risikozone (uden for landet) inden for de seneste 14 dage.
 • Det forventes at du overholder statens anvisninger om god hygiejne.
 • Møder du det mindste syg op, udviser sygdomssymptomer, eller ved brud på ovenstående, afbrydes sessionen øjeblikkeligt, og den fulde sessionspris opkræves.
 • Ligeledes aflyser Lasse Kvist tiden, hvis han er bliver syg, eller har mistanke om at kunne være COVID-19 smittebærer.
 • Ved aflysning eller afbud i alle ovenstående tilfælde tilbydes du en ny tid. Aflysninger i disse tilfælde betragtes ikke som en væsentlig misligholdelse, hvorfor der ikke opkræves betaling for behandlingstiden. Dette gælder dog ikke udeblivelse uden varsel (besked), når dette skyldes Covid-19

8. Online sessioner

 • Du er som klient ansvarlig for:
  • At du sidder forsvarligt, og at din stol eller lignende, ikke vælter eller kan køre.
  • At du har en god og stabil internetforbindelse.
   • Skulle forbindelsen ryge under sessionen, vil du automatisk vågne op, og være frisk og klar i hovedet.
  • At der er tilstrækkelig strøm på din device (telefon, tablet, computer o.l.).
  • At dit kamera og mikrofon er placeret på en måde så Lasse kan se og høre dig under hele sessionen – også når du slapper helt af.
 • Online sessioner afholdes gennem portalen Onlinebooking.dk og Whereby.com.
  • Samtalen åbnes i din browser, og det er ikke nødvendigt at installere ekstra software eller apps.
 • En afbrudt session refunderes ikke med mindre det skyldes forhold hos Lasse Kvist. Hvis en afbrudt session skyldes forhold hos Lasse Kvist, krediteres betalingen ikke, men der aftales et nyt tidspunkt for behandlingen.
 • Alle øvrige handelsbetingelser er naturligvis også gældende ved online sessioner.

9. Gavekort

 • Ved køb af gavekort, har køberen, mod fremvisning af kvittering, 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen.
 • Gavekortet skal printes og medbringes, og kan indgå i betalingen af terapisessioner.
 • Gavekort hvis dato er overskredet, er ugyldige, og fornyes ikke.
 • Gavekort kort veksles ikke til kontanter.

10. Personlige data

 • Behandlingen af dine personlige data er beskrevet i vores persondatapolitik.
 • Alle journaler, optagelser og noter i forbindelse med en session, er fortrolige mellem Lasse Kvist og klienten, og vil aldrig blive delt med andre uden klientens samtykke.
 • Journaler, optagelser og noter kan ikke kræves udleveret.

11. Tvist

 • Alle tvist der måtte opstå mellem Lasse Kvist og en klient skal afgøres i første omgang, så vidt muligt, i mindelighed. Såfremt der ikke kan findes en løsning, kan hver part indbringe sagen for retten i Viborg.